مدیریت پیج اینستاگرام| کدنگار

 • صفحه اصلی
 • سرویس های مدیریت پیج اینستاگرام کدنگار
بهترین خدمات با مناسبترین قیمت ها

قیمت و تعرفه مدیریت پیج اینستاگرام| کدنگار

پلن پایه

1.175.000تومان

 • 12 پست در ماه
 • 1 استوری در روز
 • ارائه برنامه ریزی برای پیج

پلن پیشرفته

1.775.000تومان

 • 20 پست اختصاصی در ماه
 • 2 استوری در روز
 • برگزاری یک مسابقه
 • ارائه برنامه ریزی برای پیج

پلن استاندارد

1.375.000تومان

 • 16 پست اختصاصی در ماه
 • 1 استوری در روز
 • برگزاری یک مسابقه
 • ارائه برنامه ریزی برای پیج