مدیریت طلایی اینستاگرام| کدنگار

 • صفحه اصلی
 • سرویس های مدیریت طلایی اینستاگرام کدنگار
بهترین خدمات با مناسبترین قیمت ها

قیمت و تعرفه مدیریت طلایی اینستاگرام| کدنگار

پلن گلدن

5.750.000تومان

 • 25 پست اختصاصی در ماه
 • طراحی حرفه ای
 • 4 ساعت مشاوره مارکتینگ
 • 8 ساعت مشارکت
 • ایجاد هویت بصری
 • آنالیز 45 هشتگ به صورت اختصاصی

پلن گلدن پرایم

8.775.000تومان

 • 30 پست اختصاصی در ماه
 • 18 ساعت مشاوره
 • 1 موشن گرافیک
 • آنالیز هشتگ به صورت نامحدود با توجه به موضوع

پلن گلدن پلاس

8.175.000تومان

 • 30 پست اختصاصی در ماه
 • 10 ساعت مشاوره
 • 14 ساعت هم فکری
 • 2 تیزر
 • آنالیز 100 هشتگ به صورت اختصاصی